Честит празник
скъпи медици !
Честитa
Коледа !
Весели
празници !
Честитa
Нова
Година !
Честито Воскресение
Христово!
bmc_velikden
Весели
Празници !
bmc-christmas

График

за обслужване на пациентите от

БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД гр. Габрово – Консултативна поликлиника

ул. “Брянска” № 1 (ДОГОВОР със ЗДРАВНАТА КАСА и СВОБОДЕН ПРИЕМ)

Специалност Име, фамилия № на к-т понеделник  вторник    сряда   четвъртък   петък  
Акушерство и гинекология Д-р Н. Михова № 1,
етаж 3
14:30-18:00 - 14:30-18:00 - 09:00-12:00
Вътрешни болести / Гастро-ентерология Д-р Кр. Паралчев № 47,
етаж 2
- 14:30-16:30
16:00-18:00
- 14:30-16:00
16:00-17:00
-
Детски болести Д-р Н. Иванова № 35,
етаж 1
- - 14:30 – 18:30 - -
Детски болести Д-р Б. Камбурова № 35,
етаж 1
14:30-18:30 - 10:00-14:00 - -
Ендокринология и болести на обмяната Д-р М. Илиева № 51,
етаж 2
- 14:30-18:00 14:30-18:00 - -
Кардиология Д-р А. Стойкова № 47,
етаж 2
17:00-19:00 - 17:00-19:00 - -
Кардиология Д-р С. Рашкова № 50,
етаж 2
- 15:30-18:30 14.45-18:15
18:15-19:15
- -
Кардиология Д-р Д. Шишков № 47,
етаж 2
14:00-17:00 - - 14:00-17:00 14:00-17:00
Клинична алергология Д-р Б. Паралчев № 6,
етаж 3
- 14:30-18:30 - 14:30-18:00 -
Клинична хематология / Онкология Д-р Б. Баева № 2,
етаж 3
14:30-18:00 - 14:30-18:00 - -
Кожни и Венерически болести Д-р К. Йорджева № 49,
етаж 2
14:30-17:00 - 15:00-17:00 - -
Нервни болести Д-р М. Ганчева № 3,
етаж 3
- 14:30-19:00 - 14:30-19:30 -
Нервни болести Д-р П. Паралчева № 5,
етаж 3
- 14:45-18:30 - 14:45-18:30 -
Нервни болести Д-р П. Паралчева № 5,
етаж 3
- - - 10:30-12:00
(Неврологична ЛКК)
-
Нервни болести Д-р М. Йонова № 5,
етаж 3
14:30-17:30 - 12:00-18:30 - -
Нефрология Д-р П. Банева № 43-44,
етаж 2
- - 14:30-18:00 9:00-12:00 -
Нефрология Д-р Б. Киров № 43-44,
етаж 2
14:30-18:00 - - 14:30-18:00 -
Ортопедия и травматология Д-р С. Рафики № 7,
етаж 3
- 14:30-18:00 - 14:30-18:00 -
Пневмология и фтизиатрия Д-р К. Дончев № 6,
етаж 3
16:00-18:00 - 16:00-18:00 - -
УНГ - болести Д-р Д. Дамянов № 4,
етаж 3
14:30-17:00 - 14:30-17:00 - -
УНГ - болести Д-р Д. Димитров № 9,
етаж 3
14:30-17:00 - 14:30-17:00 14:30-17:00 -
Трансфузионна хематология Д-р М. Нейкова Кръвен център в болницата - 14:00-18:00 - 09:00-13:00 -
Физикална и рехабили
тационна медицина
Д-р С. Боев № 10,11 -
етаж 3
15:00-17:30 15:00-17:30 15:00-17:30 15:00-17:30 -
Хирургия-Съдова хирургия Д-р С. Райков № 7,
етаж 3
14:30-15:30
15:30-17:00
- 14:30-15:30
15:30-17:00
- -
Хирургия Д-р Вл. Христов № 6,
етаж 3
- 16:30-18:30 - 17:00–19:00 -
Хирургия-Гръдна-хирургия Д-р Вл. Христов № 6,
етаж 3
- 14:30-16:30 - 14:30–17:00 -

Високоспециализирани изследвания

Вид на изследването Име, фамилия № на к-т понеделник  вторник    сряда   четвъртък   петък  
Ехокардиография Д-р С. Рашкова в БМЦ Габрово - 14.45-15.45 - - -
Доплер на артерии и вени Д-р П. Паралчева в БМЦ Габрово - 14:30-18:30 - 14:30-18:00 -
Криотерапия Д-р К. Йорджева Отд-е по кожни и венерични болести, приемно-консултативен к-т - - 14:15-15:00 - -
Пункция и аспирация на максиларен синус. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси Д-р Д. Димитров № 4,
етаж 3
- - - 14:30-16:30 -
Ехографско изследване на стави при деца, Диагностична и терапевтична пункция на стави Д-р С. Рафики № 7,
етаж 3
- 14:30-18:30 - 14:30-17:00 -