Честит празник
скъпи медици !
Честитa
Коледа !
Весели
празници !
Честитa
Нова
Година !
Честито Воскресение
Христово!
bmc_velikden
Весели
Празници !
bmc-christmas

За нас

BMC Gabrovo „Болничен Медицински Център” ЕООД Габрово е създаден през 2002г. като дъщерно дружество на Многопрофилна болница за активно лечение „МБАЛ Д-р Тота Венкова” АД Габрово.

сайт: www.mbalgabrovo.com

e-mail: mbalgab@gmail.com

Започва дейност през месец 06.2002г. в сградата на Консултативна поликлиника, разположена в центъра на гр. Габрово.  konsultativna poliklinika
 консултативна поликлиника Продължава традицията на болнични лекари - специалисти да консултират амбулаторни пациенти.
Утвърждава марката на „Консултативна поликлиника” за високо специализирана и достъпна за гражданите медицинска помощ. БМЦ
поликлиника габрово Работи по договор със Здравната каса, с Доброволни здравно осигурителни фондове, профилактични прегледи, платени медицински услуги по желание на пациентите, високо специализирани изследвания в различни области, експертиза на здравословно състояние и трудоспособност и рехабилитация.
Специалистите от „Болничен медицински център” са в услуга на своите пациенти, нуждаещи се от болнично лечение или за проследяване след хоспитализация. болничен медицински център
"БОЛНИЧЕН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР” ЕООД гр. Габрово –
Консултативна поликлиника
Лечебно заведение
за
специализирана извънболнична медицинска помощ.
Центърът работи с
Националната Здравно Осигурителна Каса (НЗОК).

ул. “Брянска” № 1 гр.Габрово 5300

ДОГОВОР със ЗДРАВНАТА КАСА и СВОБОДЕН ПРИЕМ

тел.: 066/80 72 12 – след 14,30 часа